Canada: xứ của di dân!

Ottawa: Theo bản thống kê của sở Thống Kê Canada vừa phổ biến hôm thứ tư ngày 25 tháng 10 thì 21.9 phần trăm dân số của Canada là những di dân, và đây là tỷ lệ di dân  cao nhất ở Canada trong vòng 85 năm qua.

Bản thống kê của sở Thống Kê đã được thực hiện trong năm 2016.

Cũng theo bản thống kê này thì  số thổ dân đã gia tăng với tỷ lệ gấp 4 lần những cư dân  bình thường ở Canada.

Số người thổ dân ở Canada hiện nay là 1.7 triệu người.

Phần lớn số gia tăng của những người thổ dân là những thổ dân hay những người có liên hệ với những thổ dân, đã quay về nguồn, xác nhận  họ là thổ dân, vì những phúc lợi mà chính quyền dành cho những người thổ dân này.

Trong năm 2017, chính quyền liên bang thâu nhận thêm 300 ngàn di dân.

Cũng theo những ước tính của sở Thống Kê Canada thì tỷ lệ những di dân ở Canada có thể lên đến 30 phần trăm.

Trong vòng 5 năm từ năm 2011 cho đến 2016, Canada chào mừng 1.2 triệu di dân. 60.3 phần trăm số di dân này là những di dân theo phương diện kinh tế và một nửa con số này là những di dân có nghề nghiệp chuyên môn.

39 phần trăm số di dân đến tỉnh bang Ontario, và  đa số  những di dân còn lại đã đến các tỉnh bang miền “Đồng Cỏ” như tỉnh bang Alberta, Manitoba.

60 phần trăm số di dân đến Canada trong những năm 2011 cho đến 2016 đến từ Á Châu và Trung Đông.

Nếu tính theo từng quốc gia thì nước có nhiều di dân đến Canada nhất là Phi Luật Tân  với 15.6 phần trăm di  dân. Đứng hàng thứ nhì là Ấn Độ với 12.1 phần trăm và đứng hàng thứ ba là Trung quốc với 10.6 phần trăm.

3 phần trăm số di dân đến từ Hoa Kỳ.

 

 

Tin tức khác...