Ngân hàng trung ương Canada không thay đổi mức lãi suất

Ottawa: Trong cuộc họp diễn ra vào ngày thứ ba 24 tháng 10, ngân hàng trung ương Canada đã giữ nguyên mức  lãi suất chuẩn là 1 phần trăm.

Trong năm nay, ngân hàng trung ương Canada đã cho gia tăng mức lãi suất chuẩn hai lần, mỗi lần gia tăng  một phần tư phần trăm : một lần trong tháng 7 và một lần trong tháng 9.

Trong những tháng trước đó, nền kinh tế Canada phát triển mạnh mẽ, đã khiến  ngân hàng trung ương phải cho tăng tiền lời. Tuy nhiên gần đây, mức phát triển kinh tế đã chậm lại.

Theo ông Aubrey Basdeo, một phân tích gia tài chánh của công ty đầu tư  BlackRock Canada thì sự thận trọng không gia tăng mức lãi suất của ngân hàng trung ương là một chuyện đúng.

Tuy nhiên vì không cho gia tăng mức lãi suất của ngân hàng trung ương Canada, trị giá của đồng Gia kim so với đồng Mỹ  kim trong ngày thứ ba, đã sút giảm 1 xu và còn ở mức 78.15 xu Mỹ kim.

Tin tức khác...