Canada sẽ phải hợp tác với Hoa Kỳ trong việc phòng thủ đất nước, ngăn ngừa những hỏa tiễn tấn công.

Ottawa: Theo nhận định của các chuyên gia quốc phòng thì với những khả năng tấn công bằng hỏa tiễn đến Bắc Mỹ của Bắc Hàn ngày một gia tăng, Canada sẽ phải đối diện với một thực trạng mới về việc bảo vệ cư dân tránh một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đến từ Bắc Hàn.

Trong hôm thứ sáu ngày 28 tháng 7, Bắc Hàn đã thử nghiệm phóng một hỏa tiễn liên lục địa ballistic missile  bay đến tận lãnh hải của Nhật Bản.

Các chuyên gia quốc phòng đã cho là  Bắc Hàn có khả năng phóng những hỏa tiễn liên lục địa đến nhiều thành phố ở Canada và Hoa Kỳ.

Về phương diện phòng thủ chống hỏa tiễn từ xa bắn đến, Canada hoàn toàn trông chờ vào sự tiếp tay của Hoa Kỳ  và hiện nay không có một hệ thống bố phòng chống hỏa tiễn liên lục địa.

 

Tin tức khác...