Canada sẽ nhận thêm gần 1 triệu di dân trong vòng 3 năm sắp đến

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra vào chiều ngày thứ tư 1 tháng 11 tại thành phố Toronto, ông Ahmed Hussein, tổng trưởng di dân  đã cho biết dự tính thâu nhận gần 1 triệu di dân đến Canada trong vòng 3 năm sắp đến: 310 ngàn người trong năm 2018, 330 ngàn người trong năm 2019 và 340 ngàn người trong năm 2020.

Trong năm nay 2017 chính quyền liên bang sẽ thâu nhận tổng cộng 300 ngàn di dân.

Số những di dân đến Canada sẽ  bao gồm những di dân đến vì kinh tế, những người tỵ nạn và những người được đoàn tụ gia đình với người thân đã là thường trú nhân của Canada.

Theo ông tổng trưởng di dân, thì số người di dân thâu nhận sẽ giúp cho Canada trong việc phát triển nền kinh tế, khi số người già và về hưu ở Canada ngày một tăng.

Cũng theo ông tổng trưởng di dân thì vào năm 1971 cứ 6.6 người ở Canada đi làm nuôi  một người già, tỷ lệ này xuống còn 4.2 người đi làm nuôi 1 người già vào năm 2012 và sẽ xuống còn tỷ lệ 2  người đi làm nuôi 1 người già vào năm 2036?

Hiện nay  75 phần trăm số gia tăng dân số ở Canada đến từ những gia đình di dân và đến năm 2036 thì 100 phần trăm sự gia tăng dân số ở Canada là từ những người di dân.

Ông tổng trưởng di dân cho là  những di dân  sẽ giúp đưa ra những đổi mới và giúp làm phát triển nền kinh tế Canada.

Cũng theo ông tổng trưởng thì đưa người di dân vào Canada là chặng đầu, mà sau đó chính quyền sẽ phải giúp những phương tiện cho họ thành công trên quê hương mới.

More Stories...