Chính quyền thành phố Toronto dự trù thiết lập thêm một địa điểm cho dân nghiện tự chích ma túy.

Toronto:  Căn lều y tế dựng trong  Moss Park trong thành phố Toronto trong mùa hè năm nay, dùng cho những người nghiện, đến tự chích ma túy,  đã cứu sống được biết bao nhiêu người.

Mùa đông đến, căn lều y tế không có hệ thống sưởi sẽ phải đóng cửa.

Chính quyền thành phố Toronto, vất vả trong việc đối phó với  cuộc khủng hoảng của những người nghiện hút đã chết vì dùng ma túy quá mạnh, đã yêu cầu bộ y tế liên bang cho thiết lập thêm một địa điểm  tự chích ma túy  thứ tư trong thành phố Toronto.

Địa điểm này là trung tâm  cộng đồng  Fred Victor, đối diện với công viên Moss.

Nghị viên  Joe Mihevc của hội đồng thành phố Toronto đã  hy vọng là bộ y tế liên bang sẽ chấp thuận sớm việc thành lập địa điểm chích  ma túy này.

Ông  Matt Johnson, một thiện nguyện viên làm việc trong căn lều y tế ở Moss Park, thì trong những ngày qua trời lạnh đến nỗi nhiều người nghiện chân tay co rút, không tìm thấy tĩnh mạch để  chích. Tuy thế cũng theo ông Johnson thì hàng ngày vẫn còn trên người  đến căn lều này, tự chích ma túy.

Nạn  người nghiện dùng ma túy quá mạnh vì có lẫn chất nha phiến fentanyl đang lan tràn ở Bắc Mỹ.

 

More Stories...