Tỉnh bang Quebec trong cơn khủng hoảng vì Trung quốc không nhận những vật dụng tái chế biến.

Montreal:Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ tư ngày 1 tháng 11, chính quyền tỉnh bang Quebec đang phải đối phó với một cuộc khủng hoảng về đồ dùng tái chế biến (recycling), sau khi Trung quốc từ chối không nhận những đồ tái chế biến này.

60 phần trăm số vật dụng tái chế biến mà chính quyền tỉnh bang Quebec thu nhận, đã được chuyển ra ngoại quốc mà phần lớn được gửi đến Trung quốc.

Vì Trung quốc không nhận, những đồ tái chế biến được phân loại ở các trung tâm tái chế biến trong tỉnh bang, đã  phải gửi  vào những kho hàng, mà số lượng  ngày càng gia tăng.

Chính quyền Trung quốc dự định cấm  không nhập cảng những đồ tái chế biến, bắt đầu từ năm tới 2018.

Lý do của sự ngăn cấm này là vì những đồ tái chế biến  gửi từ nước ngoài vào Trung quốc thường có xe lẫn những rác rưởi, những thứ mà Trung quốc không muốn.

 

More Stories...