Canada rộn ràng chuẩn bị mở cửa lại: cuộc sống sắp trở lại bình thường.!

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 8 tháng 6, thì số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario trong ngày thứ hai trước đó chỉ có 469 người, và đây là số người nhiễm covid trong một ngày thấp nhất ở tỉnh bang Ontario.
Chỉ còn 621 người nhiễm covid phải nằm trong các bệnh viện tỉnh bang Ontario và trong số này có 481 người phải nằm trong các khu cấp cứu.
Số người nhiễm covid trong ngày thứ hai 7 tháng 6 ở tỉnh bang Quebec cũng xuống còn có 150 người, và liên tiếp trong 3 ngày qua, số người nhiễm covid trong 1 ngày ở dưới mức 200 người.
Số người nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện ở tỉnh bang Quebec còn có 263 người và trong số này có 60 phải nằm trong các khu cấp cứu.
Chỉ còn 621 người nhiễm covid phải nằm trong các bệnh viện tỉnh bang Ontario và trong số này có 481 người phải nằm trong các khu cấp cứu.
Chính quyền các tỉnh bang đã chuẩn bị cho mở cửa lại guồng máy kinh tế, khi số người nhiễm covid trên toàn Canada sút giảm mạnh: trong ngày thứ hai 7 tháng 6, chỉ có 1,232 người bị nhiễm covid trên toàn Canada, so với con số trên 8,500 người vào giữa tháng 4 vừa qua.
Chính quyền tỉnh bang Alberta dự trù cho mở cửa lại toàn bộ nền kinh tế ở giai đoạn 3 nếu có trên 70 phần trăm cư dân được chủng ngừa covid ít nhất một mũi và số người nằm trong bệnh viện ít hơn 500 người. Tính đến ngày thứ ba 8 tháng 6 có 67.5 phần trăm cư dân tỉnh bang Alberta trên 12 tuổi được chủng ngừa covid và chỉ có 375 bệnh nhân bị nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện: như thế có thể trong vòng 1 tuần lễ nữa, chính quyền tỉnh bang Alberta đạt được chỉ tiêu và sẽ cho mở cửa lại hoàn toàn guồng máy kinh tế.
Các chuẩn bị cũng đang diễn ra ở các tỉnh bang Ontario, tỉnh bang Quebec cũng như tỉnh bang British Columbia, những tỉnh bang có cư dân đông đúc nhất.
Trong hôm thứ hai ngày 7 tháng 6, bác sĩ Réka Gustafson, phó giám đốc ty y tế công cộng tỉnh bang British Columbia loan báo là 75 phần trăm những người trưởng thành ở tỉnh bang này đã được chủng ngừa và số người nhiễm và chết vì covid giảm sút mạnh, cho nên chính quyền tỉnh bang B.C. xem đại dịch covid chấm dứt và đại dịch này sẽ trở thành một trận dịch thông thường hàng năm như dịch cúm.
Cũng theo bác sĩ Gustafson thì giai đoạn 2 sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 6 và giai đoạn 3, giai đoạn mở cửa hoàn toàn lại nền kinh tế sẽ bắt đầu vào đầu tháng 9.
Các tỉnh bang ở miền Đại Tây Dương, cũng như tỉnh bang Quebec và tỉnh bang Ontario cũng đã bắt đầu cho mở cửa lại.
Tại tỉnh bang Ontario thì giai đoạn 1 sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 6 và theo dự trù thì giai đoạn 3 sẽ được mở cửa khi trên 70 phần trăm cư dân trong tỉnh bang được chủng ngừa 1 mũi và trên 25 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi.
Tính đến ngày thứ ba 8 tháng 6, có 70.3 phần trăm cư dân tỉnh bang Ontario được chủng ngừa 1 mũi và 8 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn.
Mục tiêu mà chính quyền tỉnh bang Ontario đề ra cũng sắp thực hiện được và có thể vào tháng 7 năm nay, cuộc sống của cư dân ở tỉnh bang Ontario cũng như trên toàn Canada sẽ trở lại bình thường?

Tin tức khác...