Hàng trăm ngàn liều thuốc chủng ngừa covid bị tiêu hủy ở Hoa Kỳ vì không có người đến chích.

Oklahoma: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 8 tháng 6, chính quyền tiểu bang Oklahoma đã phải cho tiêu hủy hàng chục ngàn mũi thuốc chủng ngừa covid, vì không có người đến chủng ngừa trong khi số thuốc này đã hết hạn.
Một trong những lý do tiểu bang Oklahoma phải tiêu hủy hàng chục ngàn liều thuốc chủng ngừa covid, vì cư dân trong tiểu bang không chịu đi chủng ngừa.
Tính đến ngày thứ ba 8 tháng 6, chỉ có trên 1.6 triệu cư dân ở tiểu bang Oklahoma hay 42 phần trăm dân số đi chủng ngừa.
Theo ông Keith Reed phó giám đốc cơ quan y tế tiểu bang Oklahoma thì ngoài hàng ngàn liều thuốc chủng ngừa covid đã bị hủy hoại, tiểu bang này còn 80 ngàn liều thuốc chủng Johnson & Johnson sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 này.
200 ngàn liều thuốc chủng ngừa covid sẽ hết hạn vào ngày 23 tháng 6 tại tiểu bang Ohio.
Nhiều tiểu bang khác cũng có hàng chục ngàn liều thuốc chủng hết hạn và đã phải hủy đi.
Thật là một tình trạng trớ trêu: có nơi có thuốc chủng ngừa covid dư thừa, cũng có những quốc gia chẳng có thuốc chủng ngừa cho cư dân.
Trận đại dịch sẽ còn tiếp tục nếu phần lớn cư dân trên toàn thế giới không được chủng ngừa hoàn toàn.
Khó khăn ở Hoa Kỳ hiện nay không phải vì thiếu thuốc chủng mà vì cư dân Mỹ không chịu đi chủng ngừa vì nhiều lý do?
Chính quyền nhiều tiểu bang đã phải dùng nhiều cách để khuyến khích cư dân đi chủng ngừa: nào là cho tiền, cho phiếu tặng quà, cho ăn uống miễn phí và cho cả cần sa .. miễn phí.
Nhiều giới chức y tế cũng lo ngại là tình trạng ” miễn nhiễm bầy đàn” ở Hoa Kỳ sẽ không đạt được, nếu vẫn còn số đông người Mỹ không chịu đi chủng ngừa.
Trong ngày 8 tháng 6 vừa qua vẫn có trên 15 ngàn người Mỹ nhiễm và 373 người chết vì covid.
Trong khi đó tỷ lệ số người Mỹ được chủng ngừa ít nhất một mũi thuốc là 51.2 phần trăm vào ngày 9 tháng 6, so với con số 62.3 phần trăm những người Canadians được chủng ngừa.
Chỉ tiêu của tổng thống Biden là có 70 phần trăm số người Mỹ được chủng ngừa vào ngày 4 tháng 7, ngày Lễ Quốc Khánh Hoa Kỳ, chắc không đạt được?

Tin tức khác...