Canada không thể nương nhờ vào Hoa Kỳ

Ottawa: Trong bài phát biểu tại hạ viện trong hôm thứ tư ngày 6 tháng 6, bà  Chrystia Freeland, tổng trưởng ngoại giao đã cho rằng Canada cần bỏ ra hàng tỷ dollars mua quân cụ cho quân lực, vì Canada không thể nương nhờ vào Hoa Kỳ hay những thế lực khác.

Trong bài diễn văn tuy không nói đến tên ông Trump, nhưng  bà tổng trưởng đã lên tiếng  bác bỏ  những chủ trương “bế quan tỏa  cảng”.

Theo bà  tổng trưởng thì Canada  không cần chủ trương “Canada First” như trường hợp ông Trump vẫn rêu rao “American First”, nhưng quan trọng là Canada tìm lại một chỗ đứng trên bàn cờ thế giới.

Bài diễn văn của bà tổng trưởng ngoại giao cũng xác định Canada ủng hộ chủ nghĩa đa phương ( multilateralism), những luật lệ  dựa theo hệ thống quốc tế, nhân quyền, bình đẳng giới, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường và  bành trướng lợi nhuận kinh tế khắp nơi.

Tin tức khác...