Có ít nhất 2,458 người Canadians bị chết vì dùng thuốc hay ma túy có nha phiến trong năm 2016.

Vancouver: Theo những công bố  phổ biến trong hôm thứ tư ngày 7 tháng 6, thì trong năm 2016, có ít nhất 2,458 người Canadians đã bị chết vì dùng ma túy hay thuốc giảm đau quá liều, vì có lẫn chất nha phiến fentanyl.

Như thế trong năm ngoái có 7 ngừoi chết vì liên quan đến nha phiến  trong 1 ngày.

Trong hôm thứ hai ngày 5 tháng 6, ông Gregor Robertson, thị trưởng thành phố Vancouver  đã nói là thành phố Vancouver đang trải qua một trận chiến đẫm máu, nhằm  làm giảm số người chết vì chất fentanyl, mà cuộc chiến này không có dấu hiệu chấm dứt.

Các tỉnh bang miền tây như  B.C., Alberta, Yukon Northwest Territories là nơi có nhiều người chết liên quan đến nha phiến fentanyl, với tỷ lệ 10 ngừoi chết trên 100 ngàn dân.

Trên toàn quốc, tỷ lệ chết vì nha phiến fentanyl là 8.8 trên 100 ngàn dân.

 

Tin tức khác...