Heo, gà và ngựa sẽ được xem là thú vật an ủi và trị bệnh cho người.

Calgary; Trong cuộc họp diễn ra vào ngày thứ hai 15 tháng 10, các nghị viên của hội đồng thành phố Calgary đã thông qua một nghị quyết đặt những con heo Porky, những con gà Henrietta và những con ngựa nhỏ, là những thú vật giúp an ủi và trị bệnh cho người.
Trước đây chính quyền thành phố Calgary chỉ công nhận chó và mèo là hai loại thú giúp an ủi và trị bệnh cho người.
Với sự công nhận mới, người ta có thể nuôi gà,heo và ngựa nhỏ trong nhà mà không sợ bị phạt ở thành phố Calgary.
Tuy nhiên muốn nuôi những con thú vừa kể trong nhà, chủ nhân phải có giấy cho phép của những bác sĩ chuyên môn về tâm thần.

Tin tức khác...