Cần sa có thể sẽ được hợp thức hóa vào tháng 9 năm nay?

Ottawa: Trả lời cuộc phỏng vấn trong chương trình Question Period của đài truyền hình CTV , trong hôm chúa nhật ngày 17 tháng 6, dân biểu Bill Blair, người đặc trách trông coi việc lưu hành cần sa của chính quyền liên bang đã nói là nếu quốc hội thông qua dự luật hợp thức hóa cần sa trong tuần này, thì việc lưu hành cần sa hợp pháp sẽ bắt đầu vào tháng 9.
Như chúng ta cũng biết là trước đây theo dự trù, thủ tướng Trudeau đã công bố là ngày hợp thức hóa cần sa sẽ là ngày 1 tháng 7, ngày quốc khánh Canada, nhưng vì những trì trệ của quốc hội cũng như việc nhiều chính quyền tỉnh bang chưa chuẩn bị xong, việc hợp thức hóa cần sa sẽ phải lùi lại đến tháng 9 hoặc lâu hơn.
Trong ngày thứ sáu 15 tháng 6, quốc hội Canada đã nhóm họp sớm để thảo luận và tìm cách thông qua dự luật C-45, dự luật hợp thức hóa việc sử dụng cần sa.
Dự luật sau khi được thông qua, sẽ lại được chuyển về thượng viện để các thượng nghị sĩ thảo luận và biểu quyết lần chót.

Tin tức khác...