Cần sa bị cướp

Beaverton, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 19 tháng 10, thì một công ty trồng cần sa hợp pháp ở thị trấn Beaverton, tỉnh bang Ontario đã bị cướp.
Một nhóm nhân viên đi thâu hoạch cần sa ngoài đồng, đã bị một bọn cướp có võ trang áp đảo.
Chúng trói những nhân viên lại và cướp tiền bạc của các nhân viên và những bao cần sa mà những người này vừa hái được.
Chúng cũng cướp luôn 1 chiếc xe của nhân viên để làm phương tiện tẩu thoát.
Hiện người ta chưa rõ số lượng cần sa bị cướp và cảnh sát đang mở cuộc truy tầm bọn cướp này.

Tin tức khác...