Cuộc chạy đua Scotiabank Toronto, quyên tiền cho từ thiện.

Toronto: Trong hôm chúa nhật ngày 21 tháng 10, trên 25 ngàn tham dự viên của trên 70 quốc gia trên thế giới, đến thành phố Toronto tham dự cuộc chạy đua Scotia Bank marathon lần thứ 29, quyên tiền cho các cơ sở từ thiện.
Cuộc chạy đua hàng năm này do ngân hàng Scotia Bank đứng ra bảo trợ quyên tiền cho 200 cơ sở từ thiện.
Ngoài ra với sự hiện diện của 25 ngàn tham dự viên, sẽ giúp tạo thêm số thương vụ 30 triệu dollars trong những ngày cuối tuần cho nền kinh tế thành phố Toronto

Tin tức khác...