Nghiệp đoàn bưu điện sẽ cho đình công luân phiên.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 19 tháng 10, nghiệp đoàn nhân viên bưu điện Canada cho biết là nếu một thỏa ước không đạt được giữa bưu điện Canada và nghiệp đoàn vào hai ngày cuối tuần, thì bắt đầu từ ngày thứ hai 22 tháng 10, các nhân viên bưu điện ở các thành phố, sẽ thay phiên nhau đình công.
Theo ông Mike Palecek, chủ tịch nghiệp đoàn nhân viên bưu điện Canada (CUPW) thì nếu một thỏa ước không đạt được trong những ngày cuối tuần thì các nhân viên bưu điện sẽ đình công vào ngày thứ hai ở 4 thành phố là Victoria, Edmonton, Windsor và Halifax.
Cuộc đình công sẽ luân phiên sang những thành phố khác, những ngày sau đó.

Tin tức khác...