Cấm không cho dùng cell phone trong lớp học

Toronto: Bắt đầu từ ngày thứ hai 4 tháng 11, lệnh cấm cho dùng điện thoại cầm tay ở trong các trường học ở tỉnh bang Ontario, bắt đầu có hiệu lực.
Lệnh cấm học sinh và ngay cả thầy cô sử dụng điện thoại cầm tay lý ra đã được áp dụng từ ngày đầu năm, nhưng đã được trì trệ lại để các hội đồng giáo dục các thành phố có thì giờ chuẩn bị.
Theo lệnh cấm của chính quyền tỉnh bang thì việc sử dụng điện thoại di động bị cấm trong giờ học ở các trường học, trừ khi có những chuyện khẩn cấp.
Theo lời ông Stephen Lecce, bộ trưởng giáo dục tỉnh bang Ontario thì việc cấm này, nhằm giúp các học sinh chú tâm trong giờ học, không bị lãng trí về việc vào dùng điện thoại di động texting hay vào những mạng xã hội.
Nhưng theo ông Thierry Karsenti, giáo sư trường đại học Montreal thì việc cấm đoán này sẽ không thành công. Cũng theo giáo sư Karsenti thì số tiền chi phí mà tỉnh bang Ontario dùng vào việc ban hành lệnh cấm sử dụng điện thoại, nên dùng vào việc giáo dục các học sinh cách thức nào sử dụng điện thoại một cách khôn ngoan.
Dư luận cũng cho rằng khó mà cấm đoán những người trẻ không dùng điện thoại: có rất nhiều người lúc nào cũng phải bận rộn sử dụng điện thoại, ngay trong những giờ họ đi tập thể dục ở trong các gym cũng như ngay cả khi họ lên giường ngủ.

Tin tức khác...