Làn sóng đòi tách rời miền Tây ra khỏi Canada

Edmonton, Alberta: Trong những ngày cuối tuần 2 tháng 11, có một cuộc biểu dương lực lượng của hàng trăm người ở thành phố Edmonton, tỉnh bang Alberta.
Những người này ủng hộ phong trào đòi tách rời các tỉnh bang miền Tây ra khỏi Canada mà phong trào này còn có tên là Wexit.
Việc chính quyền đảng Tự Do của thủ tướng Justin Trudeau trở lại nắm quyền, đã là một trong những nguyên nhân mà đa số những cư dân ở các tỉnh bang miền Tây không hài lòng: họ vẫn cho là chính quyền liên bang của đảng Tự Do trong bao nhiêu năm qua, đã không có nhữn biện pháp bảo vệ quyền lợi của cư dân ở các tỉnh bang miền Tây, nhất là trong thời gian nền kỹ nghệ dầu khí lâm vào vòng suy thoái.
Có khoảng 700 người tham dự cuộc biểu dương lực lượng trong ngày thứ bảy ở thành phố Edmonton và hiện nay trên mạng Facebook có 262 ngàn người ghi danh là thành viên của nhóm Vote Wexit.
Canada đã có những phong trào đòi ly khai ở tỉnh bang Quebec và bây giờ lại có thêm phong trào Wexit: Một Canada bị phân chia!

Tin tức khác...