Khi nhân viên thuế vụ đòi trả tiền thuế bằng đồng tiền ảo?

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 1 tháng 11, sở cảnh sát thành phố Toronto lại lên tiếng báo động về những vụ lường gạt mà kẻ gian giả dạng là nhân viên sở thuế hay cảnh sát.
Chúng giả danh nhân viên sở thuế hay sở cảnh sát, điện thoại cho những nạn nhân nói là những dữ kiện bảo mật cá nhân của những người này đã bị tiết lộ ra ngoài, và sau đó kẻ gian yêu cầu nạn nhân phải lấy hết tiền ra khỏi các trương mục ngân hàng, và bỏ tiền trở lại qua một “trương mục” mới bằng tiền ảo ( bitcoins)
Một troing những nạn nhân là bà vợ của ông Michael Kallis ở Toronto. Bà này đã nghe theo lời của kẻ gian và mất 1,500 dollars.
Theo nữ cảnh sát viên Caroline de Kloet của sở cảnh sát thành phố Toronto thì không khi nào nhân viên cảnh sát hay nhân viên thuế vụ lại yêu cầu khách hàng chuyển tiền qua một trương mục mới bằng tiền ảo.

Tin tức khác...