Calgary cân nhắc các quy định, lệ phí mới cho dịch vụ Airbnb

Những cư dân Calgary nào có nhà cho thuê ngắn ngày Airbnb có thể sẽ chịu những lệ phí cấp giấy phép và các quy định về an toàn mới, và có thể sẽ bị phạt tới $1,000 nếu những thay đổi trong luật địa phương đang được bàn luận bởi một ủy ban trong hội đồng thành phố Calgary được chấp thuận.
Một nghị viên trong hội đồng thành phố Calgary, người đại diện cho Phường 7, tên là Druh Farrell giải thích vì công ty đăng nhà tư nhân cho thuê Calgary Airbnb và nền kinh tế từ dịch vụ này đang ngày càng phổ biến, cho nên đã đến lúc thành phố phải “bước vào” để bảo đảm sự an toàn cho cả khách thuê và chủ nhà. Một số chủ điều hành những hoạt động kinh doanh rất đáng kể đó hiện vẫn chưa được yêu cầu phải đáp ứng những đòi hỏi về an toàn hỏa hoạn của một căn nhà cho thuê.
Ủy ban hội đồng nói trên cụ thể đang xem xét một hệ thống cấp giấy phép “2 cấp”. Cấp thứ nhất bao gồm những căn có từ 1 đến 4 phòng ngủ (lệ phí hằng năm là $100). Cấp thứ hai bao gồm những căn có từ 5 phòng ngủ trở lên (lệ phí hằng năm là $191 cộng thêm chi phí kiểm tra hỏa hoạn). Các quy định đang được đề nghị còn bao gồm việc không được cho hơn 2 khách ở chung một phòng, mọi phòng ngủ đều phải có một cửa sổ, và chủ nhà không được phép “overlap bookings”, tức là không được cùng một lúc cho 2 hoặc nhiều người thuê đặt chỗ thuê nhà của mình. Thành phố cũng sẽ bảo lưu quyền rút giấy phép của một “bad host”. Ngoài ra, theo lời bà Farrell, do nhiều chủ cung cấp loại nhà cho thuê theo kiểu này cho đến giờ vẫn chưa đóng thuế thu nhập, cho nên hệ thống cấp giấy phép mới cũng sẽ tính đến chuyện đó để cho “minh bạch”.
Cần biết, theo một bản tin công bố cho báo chí từ Airbnb Canada, các chủ nhà cho thuê ở Calgary đã kiếm được $18 triệu trong mùa hè năm nay từ hơn 137,000 khách đến thuê trong khoảng thời gian từ 24-5 đến 2-9, tăng 35% so với trong mùa hè năm 2018.
Nếu được chấp thuận, luật địa phương mới về nhà tư nhân cho thuê ngắn ngày nói trên sẽ có hiệu lực từ 1-2-2020.

Tin tức khác...