Cách thoát email rác trong Gmail

​Nếu dùng smartphone để kiểm tra và gửi email rồi cứ phải phí thời gian để xóa các email rác thì hai tính năng sau đây của Gmail để khiến các email rác này vĩnh viễn biến mất.
Chặn email
Tính năng này sẽ chặn bất kỳ email từ người gửi nào đang xuất hiện hộp thư Inbox của bạn. Đây là cách tốt nhất để tránh những cá nhân hay công ty liên tục gây phiền phức bằng các email rác.
Để thực hiện điều này, mở Gmail, tìm và nhấn chọn vào email mà muốn chặn, sau đó nhấn vào biểu tượng hình 3 chấm thẳng, bên cạnh mũi tên Reply rồi chọn tiếp mục Block “tên người hay công ty gửi”.
Từ bây giờ, tất cả email từ cá nhân hay công ty vừa chặn sẽ không bao giờ xuất hiện trong hộp thư Gmail của bạn nữa.

gmail-1

Hủy đăng ký theo dõi email
Để hủy đăng ký các email quảng bá, vẫn trong ứng dụng Gmail, bạn hãy nhấn nút Menu (biểu tượng 3 gạch ngang) và chọn vào mục Promotion. Với thao tác này, Gmail sẽ tự động lọc ra những email quảng bá trong hộp thư của bạn.
Lúc này, nhấn mở email của cá nhân hay công ty mà bạn muốn hủy đăng ký, sau đó nhấn tiếp vào biểu tượng hình 3 chấm ở bên cạnh biểu tượng hình bao thư và chọn mục Unsubscribe.
Từ bây giờ, bạn có thể tạm biệt được các cá nhân hay công ty liên tục gửi những email quảng bá gây phiền nhiễu cho bạn.

gmail-2

Tin tức khác...