Cách lấy hình ảnh từ file Word nhanh nhất

Nếu thực hiện cách thủ công là chụp lại màn hình hay sử dụng nhu liệu chụp ảnh, cắt rồi chỉnh sửa sẽ mất rất nhiều thời gian nếu trong file Word có nhiều hình ảnh cần lấy.
Chỉ với các thao tác đơn giản dưới đây bạn có thể trích xuất hình ảnh từ file Word một cách nhanh nhất, mà không cần cài đặt nhu liệu hỗ trợ.

Bước 1: Mở file Word chứa hình ảnh muốn cắt.
Bước 2: Chọn lưu lại với tên khác (Save as). Chọn vị trí lưu hình ảnh, đặt tên cho file, trong mục Save as type chọn Web Page, nhấn Save.cach-lay-hinh-anh-tu-file-word-nhanh-nhat-1
Bước 3: Tìm đến đường dẫn vừa lưu file Word.
Bước 4: Mở thư mục vừa lưu. Kết quả hình ảnh sẽ được tách ra như hình bên dưới.

cach-lay-hinh-anh-tu-file-word-nhanh-nhat-2
Chú ý: Đôi lúc khi lưu trang Word, có thể một hình ảnh được chia ra thành các cỡ khác nhau, bạn chỉ cần lấy hình nào có cỡ lớn hơn.

More Stories...