Các tiệm cần sa tư nhân sẽ được mở cửa vào tháng 4 năm tới ở tỉnh bang Ontario.

Toronto: Trong hôm thứ năm ngày 15 tháng 11, chính quyền tỉnh bang Ontario đã công bố những luật lệ cho việc mở các cửa tiệm bán cần sa tư nhân.
Hiện nay ở tỉnh bang Ontario, người ta chỉ có thể mua cần sa qua mạng internet, do chính quyền tỉnh bang trực tiếp phân phối.
Theo bản công bố thì bắt đầu từ tháng tư năm tới 2019, các tiệm bán cần sa tư nhân có quyền mở cửa hoạt động.
Những nhà thương mại muốn mở tiệm bán lẻ cần sa sẽ phải nộp đơn xin giấy phép bắt đầu từ ngày 17 tháng chạp năm nay.
Cũng theo bản công bố, những người muốn mở tiệm bán lẻ cần sa phải là những người không có liên hệ gì đến các băng đảng tội ác.
Những tiệm bán cần sa phải nằm cách xa những khu trường học ít nhất là 150 mét. Những khách hàng vào tiệm phải ít nhất là 19 tuổi.
Chính quyền tỉnh bang cũng ấn định là số tiệm bán lẻ cần sa được mở tối đa ở tỉnh bang Ontario là 75 tiệm.

Tin tức khác...