America First!

Paris: Trong hôm chúa nhật ngày 11 tháng 11, khoảng 60 những nhà lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới, gồm cả tổng thống Trump, thủ tướng Trudeau, bà thủ tướng nước Đức…đã đến thành phố Paris để dự lễ tưởng niệm 100 năm, ngày thế chiến thứ Nhất chấm dứt.
Trong bài diễn văn mở đầu cho buổi tưởng niệm, tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron đã nói là “chủ nghĩa quốc gia là một sự bội phản lại lòng yêu nước. Khi nói là chỉ lo cho quyền lợi của mình trước nhất, mà không kể gì đến những người khác, chúng ta đã hủy bỏ một chuyện rất quan trọng: đó là giá trị của đạo đức”. Tổng thống Macron cũng cho là chủ nghĩa quốc gia quá mức là nguồn gốc gây ra thế chiến thứ Nhất.
Tổng thống Trump ngồi lắng nghe với vẻ mặt không vui và đã quên không vỗ tay khi ông Macron chấm dứt bài diễn văn.
Tưởng cũng nên nói thêm là trong những lời tuyên bố của tổng thống Trump trước đây, ông luôn cổ võ cho việc ưu tiên làm lợi cho Hoa Kỳ qua tuyên ngôn “America First”, và mới đây tổng thống Trump cũng tự nhận ông ta là người theo chủ nghĩa quốc gia ( nationalism) : Tại một cuộc biểu dương lực lượng diễn ra ở thành phố Houston trong tháng 10 vừa qua, tổng thống Trump đã nói “ông ta là một người theo chủ nghĩa quốc gia. Chủ nghĩa quốc gia: hãy dùng chữ đó”.
Tổng thống Trump đã đến khu vực tưởng niệm một mình, cũng như tổng thống Nga Putin.
Trong khi những nhà lãnh đạo thế giới khác đã cùng sát cánh đi bộ dưới mưa đến đài kỷ niệm.
Chủ nghĩa America First dường như cũng là một chủ nghĩa đơn độc, không được sự ủng hộ của những nhà lãnh đạo khác trên thế giới!

Tin tức khác...