Trận tuyết lớn đầu mùa ở Ottawa

Ottawa: Trận bão tuyết lớn đầu mùa ở thành phố Ottawa diễn ra trong hôm thứ năm ngày 15 tháng 11.
Theo những tiên đoán của sở Khí Tượng Canada thì một trận bão tuyết lớn sẽ bao phủ vùng thủ đô Ottawa trong ngày thứ năm.
Cũng theo những tiên đoán thì số lượng tuyết rơi có thể lên đến 15 cm.
Trận bão tuyết này cũng gây những ảnh hưởng đến vùng đại thủ phủ Toronto, những vùng xung quanh như các thành phố Barrie , Orrillia..
Nhiệt độ trong ngày thứ năm ở thủ đô Ottawa có thể xuống đến mức trừ 9 độ C.
Sở khí tượng Canada cũng lên tiếng khuyến cáo những người lái xe đi làm về trên các xa lộ xung quanh vùng thủ đô ,trong buổi chiều ngày thứ năm nên cẩn thận.
Mùa đông đã thực sự trở về!

Tin tức khác...