Các tiệm bán rượu mở cửa thêm giờ trước ngày sinh nhật Nữ Hoàng

Sau một thời gian phải cắt giảm giờ mở cửa vì đại dịch COVID-19, các tiệm bán rượu bia LCBO trong tỉnh bang Ontario sẽ mở cửa thêm giờ.

Lịch trình mở thêm giờ bắt đầu từ ngày 14 tháng 5, trước ngày sinh nhật Nữ Hoàng, ngày lễ Victoria.

Bắt đầu từ ngày 14 tháng 5, trên 360 tiệm bán rượu bia LCBO sẽ mở cửa từ 10 giờ sáng cho đến 9 giờ tối từ thứ hai cho đến thứ bảy. Riêng ngày Chúa nhật thì tiệm bán rượu bia chỉ mở cửa từ 11 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều.

Trong thời đại dịch, các tiệm bán rượu bia vẫn được xem như là những cơ sở cần thiết cho sự hoạt động của nền kinh tế tỉnh bang Ontario.

Tin tức khác...