Các thị trấn tỉnh bang B.C. tìm cách “trục xuất” nai

Kimberley, British Columbia: Sau nhiều năm tìm cách giết bớt nai mà không thành công, không làm giảm số lượng nai, bốn thị trấn ở tỉnh bang B.C. đang tìm cách “trục xuất” bớt số nai ngày một sinh sản càng ngày càng đông.

Bốn thị trấn đó là Kimberley, Invernere, Cranbrook và Elkford.

Chính quyền bốn thị trấn này đã bỏ ra một ngân khoản 100 ngàn dollars, đặt 80 bẫy nai trong khu vực bốn thị trấn. Những con nai bắt được, sẽ được bỏ lên xe vận tải, chở đến tận những khu rừng sâu, thả chúng xuống đó.

Tuy nhiên người ta chưa biết là việc thả những con nai đang sống ở thị thành, về những nơi rừng rú, thì có thích hợp cho chúng không? Hay chúng lại tìm cách trở lại vùng thành phố?

Số lượng nai sinh sản trong các khu vực xung quanh các thành phố ngày một đông, trong khi người ta chỉ có thể săn nai theo mùa và số lượng nai được bắn giới hạn.

Trước đây thị trấn Kimeberley đã bỏ ra 30 ngàn dollars tìm cách ngừa thai cho đàn nai, nhưng cuối cùng chỉ ngừa thai được cho 30 con nai, không thấm thía gì.

Dư luận của cư dân trong các thị trấn là tại sao không gia tăng số nai mà người ta được săn hàng năm, và như thế chính quyền các thị trấn chẳng tốn kém gì.

Ngoài ra thịt nai cũng là một nguồn protein tốt cho những kẻ đang sống không nhà !

More Stories...