Các nghị viên tỉnh bang Quebec biểu quyết tự gia tăng lương

Montreal: Một dự thảo vừa được bàn thảo tại nghị viện tỉnh bang Quebec, trong những ngày cuối năm 2015, nhằm mục đích gia tăng lương cho các nghị viên này, và sẽ giúp các nghị viên tỉnh bang Quebec là những nhà chính trị được trả lương cao nhất Canada.

Theo bản dự thảo, lương của các nghị viên MNA ở tỉnh bang Quebec, sẽ gia tăng từ mức 90 ngàn dollars, lên đến 140 ngàn dollars, gia tăng 55.5 phần trăm.

Việc đưa ra dự thảo, biểu quyết tự tăng lương 55.5 phần trăm của các nghị viên tỉnh bang Quebec, đã khiến nhiều người nổi giận: trong khi chính quyền tỉnh bang đang cho cắt giảm lương công chức tỉnh bang.

Trong năm 2015, nhiều nghị viện tỉnh bang như tỉnh bang Alberta, Nva Scotia, New Brunswick đã biểu quyết không tăng lương cho các nghị viên ở các tỉnh bang này trong năm tới.

More Stories...