Các nhân viên y tế không có lỗi, sau khi họ để quên một đĩa kim loại dài 33 cm trong người bệnh nhân.

Montreal, Quebec: Theo bản công bố của ủy viên đặc trách về những  than phiền của công chúng ( complaints commissioner) tỉnh bang Quebec hôm thứ bảy ngày 21 tháng 10, thì  các nhân viên y tế không có lỗi trong việc mà một bệnh nhân  được giải phẩu ở một bệnh viện Quebec, mà còn sót lại một đĩa kim loại dài 33 cm.

Một bệnh nhân, sau khi được giải phẩu ở  bệnh viện   the Centre Hospitalier de l’Université de Montreal (CHUM), đã bị đau bụng trong vòng 2 tháng. Những cuộc chụp XRay sau đó cho thấy là các nhân viên y tế đã bỏ quên một đĩa bằng kim loại trong bụng nạn nhân.

Tuy nhiên ban giám đốc bệnh viện trường đại học Montreal đã  cho biết họ sẽ cập nhật hóa  những thủ tục phải làm trong bệnh viện cho các cuộc giải phẩu, để tình trạng quên dụng cụ mổ   trong người bệnh nhân sẽ không còn xảy ra.

Tin tức khác...