Các ngân hàng thực phẩm Montreal cần thêm trợ giúp vì số người tỵ nạn gia tăng.

Montreal: Tuyên bố với báo chí trong hôm thứ tư ngày 27 tháng 6, bà Susan Munro, phát ngôn viên của The Depot Community Food Centre ở thành phố Montreal cho biết là các ngân hàng thực phẩm ở thành phố Montreal cần thêm những trợ giúp, vì số người tỵ nạn gia tăng.
Theo bà Munro thì số gia đình những người tỵ nạn ở Montreal đã gia tăng từ 15 gia đình vào 6 tháng đầu năm 2017 lên đến 221 gia đình trong 6 tháng đầu năm nay.
Trong năm 2018, có trên 9 ngàn người vượt biên giới bất hợp pháp, từ Hoa Kỳ vào Canada xin tỵ nạn và 90 phần trăm những người này vượt qua biên giới vào tỉnh bang Quebec.
Cũng theo bà Munro thì vì số thực phẩm phân phát không đủ, nhiều gia đình những người tỵ nạn đã phải chờ trong danh sách những người chờ đợi, trong khi hàng hàng lớp lớp những người khác đang hăm he đòi vượt biên giới trong những ngày tháng sắp tới.

Tin tức khác...