Trường đại học Ryerson mở lớp dạy về cần sa thương mại.

Toronto: Với ngày hợp thức hóa cần sa đã cận kề, ngày 17 tháng 10, các cấp chính quyền , các công ty thương mại cũng như cư dân ở Canada đang chuẩn bị chào đón những thay đổi sẽ đến.
Cũng trong việc sửa soạn, trường đại học Ryerson phối hợp với trường quản trị kinh doanh Ted Rogers để mở những lớp học đầu tiên về quản trị cần sa có tên là ” The Business of Cannabis”.
Lớp học này là lớp học đầu tiên giúp cho những sinh viên quen thuộc với ngàn kỹ nghệ cần sa ở tỉnh bang Ontario.
Người dạy lớp học này là giáo sư Brad Poulos hợp với những chuyên gia trong lãnh vực này.
Các sinh viên muốn theo học lớp quản trị cần sa này không bắt buộc phải có những trình độ mà chỉ cần có những hiểu biết căn bản về thương mại.
Lớp học này sẽ khai giảng khóa đầu tiên vào tháng 9 năm nay và chỉ nhận 50 sinh viên.

Tin tức khác...