Các công ty Canada vẫn gặp khó khăn trong việc tìm thêm nhân viên

Theo những dữ kiện ngân hàng trung ương Canada công bố, chủ nhân các công ty lớn nhỏ ở Canada, vẫn gặp những khó khăn trong việc mướn thêm người.

Bản công bố của ngân hàng trung ương cho thấy là người ta vẫn sẵn sàng bỏ việc cũ, tìm một việc mới có lương bổng cao hơn và các nhà thương mại đã phải gắng sức tìm cách mướn thêm những nhân tài.

Các nhân viên hiện đang có việc, cho biết là họ sẵn sàng bỏ việc cũ, nếu tìm ra một việc mới có tiền lương cao và có nhiều bổng lộc hơn.

Chinh vì thế mà hiện nay, các doanh thương Canada đã không kiếm đủ nhân viên, và nhiều cơ sở thương mại, các hàng quán đã phải đóng cửa vì không có đủ người làm.

Tin tức khác...