Các cơ sở kinh doanh nhỏ có thể được giảm 75% tiền thuê nhà

Thủ tướng Justin Trudeau hôm thứ Sáu 24/4 tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với tất cả các tỉnh bang và vùng lãnh thổ để thực hiện chương trình yểm trợ thuê nhà cho các cơ sở kinh doanh. Thoả thuận sẽ giảm tiền thuê tới 75 phần trăm cho các cơ sở kinh doanh nhỏ đủ điều kiện và bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Chính phủ liên bang đang hợp tác với các tỉnh bang và vùng lãnh thổ để phát động chương trình Trợ giúp Tiền thuê Thương mại Khẩn cấp Canada (Canada Emergency Commercial Rent Assistance). Nó sẽ giúp các cơ sở kinh doanh nhỏ trang trải tiền thuê của họ trong tháng Tư, tháng Năm và tháng Sáu.

Các cơ sở kinh doanh đủ điều kiện để được giảm tiền thuê này là những cơ sở phải trả tiền thuê nhà ít hơn 50.000 đô-la mỗi tháng, đã phải tạm thời ngừng hoạt động hoặc đã giảm ít nhất 70% doanh thu. Chương trình cũng bao gồm các tổ chức phi lợi nhuận và từ thiện.

Các tỉnh bang và vùng lãnh thổ đã đồng ý chia sẻ tới 25% tổng chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chương trình. Các cơ sở kinh doanh vẫn sẽ được yêu cầu trả 25% tiền thuê hàng tháng.

Có nghĩa là người thuê sẽ trả một phần tư, chủ sở hữu tài sản một phần tư, và chính phủ liên bang và các tỉnh chia sẻ 50% còn lại.

Trong tuần qua, Thủ tướng Trudeau cũng loan báo ngân khoản 1,1 tỉ đô-la cho chiến lược nghiên cứu vắc-xin, thử nghiệm lâm sàng, và vấn đề miễn nhiễm đối với COVID-19.

Thủ tướng cũng công bố chương trình 9 tỉ đô-la để yểm trợ các sinh viên và sinh viên vừa tốt nghiệp bị tác động bởi đại dịch COVID-19. Theo chương trình “Trợ cấp Sinh viên Khẩn cấp của Canada”, các sinh viên sau trung học đủ điều kiện để nhận được 1.250 đô-la mỗi tháng từ tháng 5 đến tháng 8. Nếu đang phải chăm sóc người khác hoặc bị khuyết tật, số tiền đó tăng lên 1.750 đô-la mỗi tháng.

Các sinh viên đại học và cao đẳng hiện đang đi học, dự trù bắt đầu vào tháng 9, hoặc những người tốt nghiệp vào tháng 12 năm 2019 cũng đều đủ điều kiện. Các sinh viên đang làm việc và kiếm được ít hơn 1.000 đô-la mỗi tháng cũng có thể nộp đơn.

Thế Lai (Tổng hợp)

Tin tức khác...