Bưu Điện Canada đình công 24 giờ luân phiên

Nghiệp đoàn đại diện 50.000 nhân viên Bưu Điện Canada (Canada Post) đã bắt đầu loạt đình công luân phiên kể từ thứ Hai 22/10.

Nghiệp đoàn CUPW nói rằng cuộc đình công 24 giờ bắt đầu từ 00:01 phút thứ Hai, theo giờ địa phương, tại Victoria, Edmonton, Windsor và Halifax.

Theo thông báo của Canada Post trên mạng xã hội, trong các khu vực này, thư/gói hàng không được nhận hay phát trong ngày đình công. Tuy nhiên việc nhận và phát thư/gói hàng vẫn được thực hiện tại các nơi khác trên toàn quốc.

CUPW đã thông báo đình công hồi tuần trước sau 10 tháng thảo luận về hợp đồng làm việc nhưng thất bại. CUPW đặt kỳ hạn cho Canada Post đến ngày 20-21/10 để đạt đến một thỏa hiệp và tránh cuộc đình công của nghiệp đoàn.

Những điểm chưa được thỏa thuận là vấn đề tăng lương và giải quyết khối lượng làm việc quá nhiều do hàng gởi online gia tăng.

Hai vấn đề khác là giải quyết các công việc bấp bênh và bảo đảm sức khỏe cũng như an toàn cho các nhân viên phát thư. Chủ tịch nghiệp đoàn CUPW phân bộ Montréal nói nghiệp đoàn không muốn đình công nhưng banh đang ở bên sân của Canada Post.

Phát ngôn nhân Cơ quan Bưu Điện Montréal cho biết họ đã đưa lên bàn hội đàm một “đề nghị đầy đủ” bao gồm tăng lương, cải thiện trợ cấp, an toàn công việc…

Nhưng chủ tịch CUPW Mike Palecek nói rằng các vấn đề chính về an toàn việc làm, chấm dứt giờ phụ trội, các biện pháp an toàn và y tế cũng như bình đẳng giới tính vẫn chưa được giải quyết.

Giới chức CUPW phân bộ Toronto cho biết một số nhân viên phát thư phải làm việc12-16 tiếng để hoàn thành việc phát thư trong ngày. Giới chức này nói: “Không thực tế khi muốn một nhân viên phát thư giao ít nhất 150 gói hàng một ngày cùng với thư từ, tờ quảng cáo… trong 8 tiếng đồng hồ. Thật hoàn toàn không thể”.

Canada Post nói sẽ thông báo khách hàng biết những gián đoạn dịch vụ, và việc giao hàng và phát thư sẽ tiếp tục với “chút chậm trễ” kể cả việc giao cần sa hợp pháp mua online.

Nghiệp đoàn cũng cam kết tiếp tục giao các chi phiếu trợ cấp và hưu bổng như đã từng làm trong quá khứ.

CUPW đại diện cho 50.000 thành viên trên toàn Canada, bao gồm 42.000 trong vùng thành thị và 8.000 trong các khu nông thôn hay ngoại ô.

Trong kế hoạch đình công luân phiên, các cuộc đình công diễn ra trong vòng 24 tiếng tại một số thành phố do giới lãnh đạo nghiệp đoàn chọn lựa để làm giảm bớt ảnh hưởng đối với khách hàng.

Canada Post được coi là một dịch vụ thiết yếu, tức là chính phủ liên bang có thể đệ trình luật ép buộc công nhân làm việc trở lại trong trường hợp đình công.

Tin tức khác...