Bị tố cáo vi phạm việc cho thuốc chống đau, một bác sĩ gốc Việt bị phạt 325 ngàn Mỹ kim

Oklahoma City: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 22 tháng 6, một bác sĩ Việt ở Hoa Kỳ đã bị phạt 325 ngàn Mỹ kim về tội đã vị phạm việc cho thuốc giảm đau có ma túy cho bệnh nhân.
Bác sĩ Albert Nguyễn là chủ nhân của hai phòng mạch the Budget Medical Clinic ở thành phố Oklahoma đã chẩn bệnh bệnh nhân ở một phòng mạch trong hai phòng mạch vừa kể, và cho toa mua thuốc trước tại một phòng mạch thứ nhì, là nơi mà các nhân viên y tế không phải là bác sĩ, cho toa cho các bệnh nhân mua thuốc giảm đau.
Hành động này của bác sĩ Nguyễn bị xem như là vi phạm luật ngăn ngừa và kiểm soát ma túy của Hoa Kỳ.
Bác sĩ Nguyễn đã đồng ý trả tiền phạt để tránh những tốn kém về tiền bạc và thời gian trong việc thưa kiện tại tòa án trong những ngày sắp tới.

Tin tức khác...