Biểu tình đòi tăng lương tối thiểu

Toronto: Trong ngày thứ bảy 1 tháng 10, hàng trăm người đã xuống đường biểu tình trước nghị viện tỉnh bang Ontario ở Queen’s Park, để lên tiếng đòi quyền lợi cho những người lao động, cũng như đòi chính quyền tỉnh bang Ontario cho gia tăng mức lương  tối thiểu lên $15 một giờ.

Cũng trong ngày 1 tháng 10 là ngày mà mức lương tối thiểu ở tỉnh bang Ontario gia tăng lên $11.40 một giờ, nhưng những người biểu tình đã không nghĩ là $11.40 một giờ  là đủ cho những người lao động.

Cũng bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, ngoài tỉnh bang Ontario còn có các tỉnh bang Alberta, Prince Edward Island, Saskatchewan cũng cho gia tăng lương tối thiểu ở các tỉnh bang này.

Chính quyền tỉnh bang Alberta cũng đã hứa cho gia tăng mức lương tối thiểu lên $15 vào năm 2018.

Tin tức khác...