Lương tối thiểu ở tỉnh bang Alberta cao nhất Canada

Edmonton: Bắt đầu từ đầu tháng 10 năm 2016, lương tối thiểu ở nhiều tỉnh bang đã gia tăng.

Trong số những tỉnh bang này, tỉnh bang Alberta đã cho gia tăng mức lương tối thiểu nhiều nhất và trở thành tỉnh bang có mức lươn tối thiểu cao nhất Canada.

Chính quyền tỉnh bang Alberta đã quyết định cho gia tăng mức lương tối thiểu  thêm $1 và ở mức $12.20 một giờ.

Cũng theo những dự định, thì vào năm 2018, lương tối thiểu ở tỉnh bang Alberta sẽ gia tăng lên đến mức $15 một giờ.

Như thế vào ngày 1 tháng 10 vừa qua, hàng chục ngàn người ở tỉnh bang Alberta đã được tăng lương, trong khi chủ nhân các cơ sở thương mại phải móc hầu bao thêm trả tiền cho nhân viên.

Theo những ước tính của tổ chức những nhà thương mại độc lập, the Canadian Federation of Independent Busines, thì với quyết định cho gia tăng mức lương tối thiểu của chính quyền tỉnh bang Alberta, thì 25 phần trăm những hội viên của tổ chức này ở tỉnh bang Alberta đã phải cắt giảm bớt nhân viên.

 

Tin tức khác...