Biến phân chó thành nguồn năng lượng

Waterloo, Ontario:  Thành phố Waterloo, nơi từng nổi tiếng là đại bản doanh của công ty cao kỹ BlackBerry, có thể sẽ còn nổi danh hơn  về “phân chó”.

Tuyên bố trong hôm thứ hai ngày 24 tháng 4, ông  Dave Jaworsky, thị trưởng thành phố Waterloo  cho biết là một chương trình  biến phân chó thành nguồn năng lượng có tên là “poop power” sẽ được cho thi hành.

Thành phố Waterloo là  thí điểm đầu tiên cho việc biến phân chó thành năng lượng, qua cách thức gọi là ” anaerobic digestion” : khi những chất hữu cơ được hoán chuyển trong môi trường mà không cần đến khí oxy.

Theo ông thị trưởng Jaworsky thì chương trình này sẽ giúp làm giảm những chất thải  trong thành phố có 100 ngàn cư dân này.

Cũng theo ông thị trưởng thì phân chó là một nguồn thải lớn ở thành phố Waterloo, khi từ 40 cho đến 80 phần trăm những chất thải trong các thùng rác công trong thành phố là phân chó.

Phân chó được chế biến thành một chất gọi là biogas, là chất có thể được dùng để đốt  cho sức nóng và năng lượng.

Tin tức khác...