Biên giới Hoa Kỳ- Canada sẽ mở cửa lại trong tháng 11?

New York: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ tư ngày 13 tháng 10, thì biên giới Hoa Kỳ và Canada sẽ mở cửa lại trong tháng 11 sắp đến, dành cho những người Canadians đã chủng ngừa covid hoàn toàn 2 mũi thuốc.

Bản tin do dân biểu Hoa Kỳ Brian Higgins của tiểu bang New York nói là” cuối cùng, Hoa Kỳ sẽ cho mở cửa lại biên giới và chào đón những người láng giềng Canada”
Bản tin cũng cho biết là trong nhiều tháng qua các cơ sở thương mại ở dọc biên giới, nhất là ở bên Hoa Kỳ đã chịu những thiệt hại vì biên giới đóng cửa. Những dấu hiệu của trợ giúp từ các cộng đồng biên giới miền bắc đã vang vang đến nỗi người ta có thể nghe thấy ở cả hai bên đầu cầu Hòa Bình.
Biên giới giữa Hoa Kỳ và Canada đã đóng cửa từ tháng 3 năm 2020 cho đến nay. Trong khi phía Canada đã mở cửa cho những người Mỹ đã chủng ngừa covid hoàn toàn được qua du lịch ở Canada từ tháng 8 năm nay, thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục duy trì lệnh đóng cửa biên giới.
Có những nguồn tin cho là chính quyền Mỹ không muốn mở cửa biên giới với Canada, vì như thế sẽ phải mở cửa biên giới với Mễ Tây Cơ và họ lo sợ là có hàng chục ngàn người tỵ nạn sẽ tràn vào Mỹ từ biên giới Mễ Tây Cơ?
Tuy biên giới đường bộ bị đóng cửa, nhưng những người Canadians vẫn có thể đi du lịch qua Hoa Kỳ bằng đường hàng không.
Chính quyền Mỹ mở cửa biên giới thật đúng lúc, để đón nhận hàng ngàn người Canadians sẽ lái xe qua biên giới, đến những vùng nắng ấm ở Hoa Kỳ để trốn cái lạnh trong mùa đông sắp đến.

Tin tức khác...