Bầu cử Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & VPC

Ngày 11/12/2016, cuộc bầu chọn Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia (HĐĐDNVQG ) tại Houston & vùng phụ cận đã diễn ra.

Có hai liên danh ứng cử để trở thành HĐĐDC mới trong nhiệm kỳ 3 năm 2017-2019. Liên danh Hợp Nhất tái ứng cử với 11 thành viên, Thụ ủy là ông Trần quốc Anh Trung Tá Lục Quân Hoa Kỳ. Liên danh thứ hai là Liên danh Độc Lập, ứng cử với 10 thành viên, Thụ ủy là ông Đặng xuân Nhơn- Kỹ sư cố vấn đầu tư tài chánh.

Tối ngày 11/12, tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng cuộc kiểm phiếu đã diễn ra với sự chứng kiến của một số đồng hương, đại diện truyền thông báo chí, hội đoàn, Luật sư Tammy Trần đại diện HĐĐDCĐ đương nhiệm, Luật sư Phan Quốc Cường đại diện cho Liên danh Hợp Nhất đương nhiệm cùng một số thành viên khác.

Kết quả bầu cử được ghi nhận như sau: Liên danh Độc Lập: 197 – Liên danh Hợp Nhất: 2439 – Phiếu trắng: 7 – Phiếu không hợp lệ: 26 – Phiếu không tính vì thùng phiếu không niêm phong: 126. Tổng số phiếu bầu: 2795.

Ủy ban vận động bầu cử sẽ tuyên bố chính thức Liên danh thắng cử HĐĐDNVQG Houston & VPC vào ngày 24-12-2016 và lễ bàn giao vào ngày 1-1-2017.

Bạch Cúc

hinh-7 hinh-2 hinh-4 hinh-6

Tin tức khác...