Bão tuyết lớn trong ngày Chiến Sĩ Trận Vong

Toronto: Theo lịch thì bây giờ vẫn còn vào đầu tháng 11, nhưng vùng nam của tỉnh bang Ontario bị đe dọa bởi một trận bão tuyết lớn và diễn ra đúng vào ngày thứ hai 11 tháng 11, ngày Chiến Sĩ Trận Vong.

Theo khí tượng gia Weiqing Zhang của sở Khí Tượng Canada thì tuyết sẽ bao phủ vùng nam tỉnh bang Ontario, và tuyết sẽ rơi bắt đầu nhẹ vào buổi sáng và trở nên nặng nề hơn vào buổi chiều và buổi tối.
Vùng bị nặng nhất là “vùng móng ngựa” có số lượng tuyết rơi lên đến 25 cm. Vùng móng ngựa là những thành phố Burlington, Oakville, Hamilton, Nigara Falls.
Trong khi ở vùng đại thủ phủ Toronto bao gồm cả các thành phố Mississauga, Brampton.. thì số lượng tuyết rơi khoảng 15 cm.
Các cơ quan an ninh cũng khuyến cáo người lái xe nên cẩn thận, khi lái xe trên xa lộ vào giờ tan sở.

Tin tức khác...