Ba thành phố ở Canada trong số 10 thành phố đáng sống nhất trên thế giới.

thành phố Calgary

London, Anh: Trong hôm thứ ba ngày 14 tháng 8, tạp chí the Economist ở Luân Đôn, Anh quốc vừa công bố bản sắp hạng thường niên về những thành phố gọi là đáng sống nhất ( livable cities) trên thế giới, có 3 thành phố của Canada được ở trong số 10 thành phố đứng hàng đầu.
Đó là các thành phố Calgary đứng hàng thứ 4, thành phố Vancouver đứng hàng thứ 6 và thành phố Toronto đứng đồng hạng thứ 7 với thành phố Tokyo của nước Nhật.
Tạp chí the Economist sắp hạng 140 thành phố trên thế giới dựa vào 30 yếu tố khác nhau như là tình trạng an ninh, phẩm chất của hệ thống bảo hiểm sức khỏe, về môi trường, về khí hậu, về giáo dục, về hệ thống giao thông, về văn hóa…
Thành phố Vienna của nước Áo đứng hàng đầu, theo sau là thành phố là Melbourne của nước Úc, và đến thành phố Osaka của Nhật, và sau đó là thành phố Calgary của Canada đứng hàng thứ 4.
Thành phố Sydney của nước Úc đứng hàng thứ 5, và sau đó là thành phố Vancouver.
Hai thành phố Toronto của Canada và thành phố Tokyo của Nhật đứng đồng hạng 7.
Thành phố Compenhagen của Đan Mạch đứng hàng thứ 9 và thành phố Adelaide của Úc đứng hàng thứ 10.
Trong danh sách 10 thành phố hàng đầu, có 3 thành phố ở Canada và 3 thành phố ở Úc Đại Lợi.
Thành phố hàng đầu của Hoa Kỳ là thành phố New York đứng hàng thứ 57, thành phố Paris đứng hàng thứ 19 trong khi Hồng Kông ở hạng thứ 35.

Tin tức khác...