Hội đồng thành phố Windsor chuẩn y dự án xây cất một đại bệnh viện

Windsor, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 14 tháng 8, sau 9 tiếng đồng hồ thảo luận,các nghị viên của hội đồng thành phố Windsor đã chấp thuận thông qua việc thay đổi “zone” cho khu vực mà đang có dự án xây cất một đại bệnh viện cho thành phố.
Việc chấp thuận thay đổi vùng là bước đầu trong dự án xây cất đại bệnh viện.
Tuyên bố với các phóng viên báo chí sau cuộc họp, ông Drew Dilkens, thị trưởng thành phố Windsor đã nói là quyết định này là quyết định đúng tại một địa điểm thích hợp.
Tuy nhiên quyết định xây cất một đại bệnh viện ở ngoại ô thành phố cũng gặp nhiều chống đối.
Bác sĩ Albert Kadri đã cho là việc xây cất bệnh viện ở ngoại ô sẽ gây khó khăn cho những cư dân trong thành phố khi cần đến phòng cấp cứu bệnh viện.

Tin tức khác...