Bà cựu thủ tướng cũng gọi ông Trump cùng một ..tên như bà tân dân biểu Mỹ đã gọi.

Ottawa: Trong hôm thứ bảy ngày 5 tháng giêng, bà Kim Campbell, cựu thủ tướng Canada đã nhắn tin trên Twitter là bà đồng ý với cái danh từ mà bà Rashida Tlaib, một tân dân biểu liên bang Hoa Kỳ đã gọi ông Trump.
Danh từ mà bà dân biểu Tlaib gọi ông Trump là một tiếng chửi thề tương tự như chữ ĐM của người Việt.
Sau đây là bản Twitter của bà cựu thủ tướng:

Kim Campbell
✔@AKimCampbell

He really IS a motherf**ker!

Bà dân biểu Tlaib đã nói là bà ta nóng lòng làm việc để tìm cách buộc tội ông Trump (nguyên văn impeach the mother.f..er!)

Tin tức khác...