Một người đàn ông bỏ ra 9 tháng đi bộ trên toàn Canada.

Saskatoon, Saskatchewan: Trong vòng 9 tháng của năm ngoái 2018, ông Zayell Johnston đã đi bộ trên toàn Canada, với mục đích tìm hiểu xem những người Canadians có dễ thương hay không và đồng thời muốn xem những danh lam thắng cảnh của Canada. Ông Johnston cũng cho biết giấc mộng đi bộ trên toàn Canada là giấc mộng ông đã mơ ước từ lúc 20 tuổi.
Trong vòng 9 tháng, ông Johnston đã đi bộ quãng đường dài 9 ngàn cây số, và đã bước tổng cộng 11.8 triệu bước đi.
Ông Johnston cũng kể lại trong thời gian ông đi bộ, ông đã bước qua bùn, tuyết và đã gặp những con gấu.
Ông Johnston năm nay 27 tuổi, đã ghi lại từng bước đi của ông trên mạng xã hội.
Theo ông Johnston thì cuộc đi bộ của ông đã chứng thực những gì mà ông đã nghe nói từ trước đến nay: Canada là quốc gia tốt đẹp nhất trên thế giới và cư dân rất hiền hòa hiếu khách.
Ông Johnston cũng kể lại là nhiều nơi có những người chưa quen cho ông ta thực phẩm và cho ông ta ngủ trong nhà, những nơi mà ông ta không thể chăng lều ngủ qua đêm.
Ông Johnston cũng cho biết là ông đã bỏ ra 7 ngàn dollars cho tiền mua thực phẩm, và dụng cụ cho chuyến đi và sau khi trở lại Saskatoon, ông ta đã xin làm một lính cứu hỏa ở thành phố và hy vọng với những kinh nghiệm ông đã trải qua, ông sẽ được nhận.

Tin tức khác...