Anh Xin Làm Lá Me

Vũ Văn Vĩnh

Anh xin làm lá me

theo gót chân em về

chiều nay mưa nho nhỏ

em về không áo che

 

Anh xin làm lá me

sót trên bờ môi mỏng

cô bé hay quà vặt

anh nói hoài chưa nghe

 

Áo trắng em về mau

khe khẽ em cuối đầu

bối rối em ngẩng chào

anh chợt lòng xôn xao

 

Sánh bước vai cùng nhau

muốn nói tim rộn rào

chưa cất câu mở chào

ánh mắt đã vội trao

 

Anh xin làm lá me

đưa bước em ngày ngày

đường yêu nhau muôn thưở

nhớ hoài hoài em nghe

 

Anh xin làm lá me

vướng trên bờ vai mền

xin gió thôi đừng động

chi đến lòng say mê

 

Anh xin làm lá me

theo gió bay qua hè

gợi ý cô thi sỹ

tập làm thơ lá me

 

Anh xin làm lá me

ép trong vở học trò

để bé ôm trong lòng

để bé còn say mê

Vũ Văn Vĩnh

Tin tức khác...