9 trong số 11 thủ khoa trung học ở Garden Grove là học sinh gốc Việt.

Garden Grove, California: Theo những công bố hôm thứ ba ngày 9 tháng 6, thì trong niên khóa 2019-2020 vừa chấm dứt có 3,300 học sinh tốt nghiệp lớp 12 ở 11 trường trung học trong học khu Garden Grove, và trong số 11 tân thủ khoa có đến 9 thủ khoa là những học sinh gốc Việt.
Học Khu Garden Grove là học khu duy nhất và đầu tiên tại Orange County được vinh danh là Học Khu Mẫu trên toàn California (California Exemplary District), có bảy trong tám trường trung học được xếp hạng xuất sắc trên tạp chí U.S. News and World Report trong ba năm liên tục, có số học sinh sẵn sàng theo học đại học cao nhất tại Orange County và có tỉ lệ học sinh hoàn tất các lớp học cao cấp có trình độ đại học (Advanced Placement) trên toàn Orange County, California, Hoa Kỳ.
Học Khu Garden Grove bao gồm toàn bộ thành phố Garden Grove, và một phần các thành phố Westminster, Fountain Valley, Santa Ana, Anaheim, Stanton,… Đây là một trong những học khu lớn nhất của Orange County, nơi có đông đảo người Việt sinh sống.
Dưới đây là danh sách, thành tích của 11 thủ khoa Học Khu Garden Grove, trong đó có 9 thủ khoa là gốc Việt.
1. Hân Đinh – Bolsa Grande High School
2. Howard Trịnh – Garden Grove High School
3. Breanna Diggs – Hare High School
4. John Cao – La Quinta High School
5. Peter Nguyễn – La Quinta High School
6. Richard Khang Nguyễn – Los Amigos High School
7. Rachel Lee – Pacifica High School
8. Jenny Lu – Rancho Alamitos High School
9. Benjamin Lê – Santiago High School
10. Kathy Tô – Santiago High School
11. Tracy Trần – Santiago High School

Tin tức khác...