8 phòng cấp cứu bệnh viện ở tỉnh bang Nova Scotia đóng cửa trong ngày Lễ.

Glace Bay, Nova Scotia: Những cư dân sống ở những tỉnh nhỏ ở tỉnh bang Nova Scotia đã lo sợ khi biết tin là chính quyền tỉnh bang Nova Scotia sẽ cho đóng cửa 8 phòng cấp cứu ở 8 bệnh viện trong tỉnh bang, trong những ngày Lễ vì không có đủ nhân viên y tế chăm sóc những phòng cấp cứu tại các bệnh viện này.
Vì thế những cư dân sống ở các thành phố nhỏ trong tỉnh bang Nova Scotia, có thể sẽ gặp khó khăn và phải đi xa hơn đến những bệnh viện có phòng cấp cứu, trong trường hợp những người này bị bệnh trong những ngày lễ sắp đến.
Bà Karen Mattatall, thị trưởng thành phố Shelburne đã nói là thật là sợ hãi khi mà người ta phải sống trong những khu vực không có những dịch vụ y tế.
Bệnh viện Roseway ở thành phố Shelburne là một trong 8 bệnh viện trong tỉnh bang Nova Scotia, không có phòng cấp cứu trong mùa Lễ năm nay.
Sau đây là danh sách 8 phòng cấp cứu bị tạm đóng cửa:

• Glace Bay Hospital,
• Eastern Shore Memorial Hospital,
• All Saints Springhill Hospital,
• South Cumberland Community Care Centre,
• North Cumberland Memorial Hospital,
• Lillian Fraser Memorial Hospital, and
• Musquodoboit Valley Memorial Hospital.

Tin tức khác...