Cơ quan cảnh sát Hoàng Gia RCMP không tuyển đủ nhân viên.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 21 tháng 12 thì cơ quan cảnh sát Hoàng Gia RCMP hiện nay không tuyển đủ nhân viên cho nhu cầu, và dự định sẽ phải tuyển những nhân viên mà hồ sơ cá nhân đã từng phạm tội.
Ngoài việc có thể nhận những cảnh sát từng có tội trạng, cơ quan cảnh sát RCMP cũng mở rộng cửa tuyển chọn những nhân viên cảnh sát là những người di dân mới đến Canada.
Ngoài ra việc khám nghiệm thể chất cũng được du di trong các lãnh vực tai và mắt.

Tin tức khác...