70 tiệm tạp hóa trong đợt đầu, được bán rượu

Toronto: Trong hôm thứ bảy ngày 3 tháng 9, chính quyền tỉnh bang Ontario đã công bố danh sách đợt đầu, 70 tiệm tạp hóa được quyền bán rượu.

Những tiệm này có quyền bán rượu nội địa cũng những những loại rượu nhập cảng.

Những tiệm tạp hóa này đã được  chọn lựa trong số những tiệm  đã nộp đơn xin, bởi hội đồng kiểm soát bia rượu tỉnh bang Ontario, the Liquor Contro Board of Ontario.

70 tiệm tạp hóa bao gồm nhiều tiệm tạp hóa độc lập, cũng như hệ thống nhiều siêu thị lớn ở Canada:

 

 • Canex Canadian Forces Exchange System
 • Coppa’s Fresh Market
 • Farm Boy 2012 Inc.
 • Fresh Market Foods
 • Highland Farms Inc.
 • Loblaws Inc.
 • Longo Brothers Fruit Markets Inc.
 • Metro Ontario Inc.
 • Sobeys Capital Inc.
 • Starsky’s Fine Foods Hamilton Inc.
 • Uxbridge Foods Inc.
 • Wal-mart Canada Corp.
 • Yummy Market Inc.

 

Tổng cộng, sẽ có 450 tiệm tạp hóa hay siêu thị  sẽ được bán bia rượu ở tỉnh bang Ontario.

Tin tức khác...