Ngân hàng trung ương Canada sẽ không thay đổi mức lãi suất cho đến năm 2018?

Ottawa: Với những sự suy yếu của nền kinh tế Canada qua các dữ kiện vừa công bố trong những ngày cuối tuần 2 tháng 9, các chuyên gia về tài chánh đã  tiên đoán là ngân hàng trung ương Canada sẽ không cho thay đổi mức lãi suất căn bản cho đến năm 2018?

Theo những ước tính trung bình, dựa trên những tiên đoán của 35 kinh tế gia, thì ngân hàng trung ương sẽ chỉ gia tăng mức lãi suất từ mức 0.5 phần trăm lên 0.75 phần trăm vào ba tháng đầu năm 2018.

Ngân hàng trung ương Canada sẽ nhóm họp và công bố việc có thay đổi mức lãi suất hay không vào ngày 7 tháng 9 sắp đến.

Nền kinh tế Canada đã suy giảm trong những tháng qua, vì sự xuống giá của giá dầu thô cộng thêm với vụ cháy rừng gây ảnh hưởng ở thành phố Fort McMurray trong tháng 5 vừa qua.

Tin tức khác...